سفر خارجی

امیر

سفر به ترکیه

یکی از قشنگترین سفرهایی که داشتم با امیر، قطعا سفر به ترکیه بود. من چون دوست دارم جاهای تاریخی رو ببینم و امیر هم که همه جوره پایست رفتیم و…

بیشتر بخوانید